Intézet-adatok nyitólapja PDF Nyomtatás E-mail
2009. március 09. hétfő, 13:49

Bemutatkozás

Dr. Benedek András

Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet (APPI) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Karán a felsőoktatás tartalmi és szervezeti korszerűsítésére irányuló törekvések eredményeként 2005. szeptember 1-jén jött létre. Az Intézetet alkotó két tanszék - Műszaki Pedagógia Tanszék (MPT) és Ergonómia és Pszichológia Tanszék (EPT) - és a 2007. januártól beintegrálódott Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ (OFK) mind az oktatás és felnőttképzés, mind a kutatás-fejlesztés területén keresi azokat a lehetőségeket, amelyek a kar keretei között a társintézetek és tanszékek szakmai együttműködése révén növelik az APPI tudományos potenciálját, bővítik mozgásterét az alkalmazott pedagógia és pszichológia egyes kompetencia területein.

 

Az APPI - a több évtizedes hagyományok folytatásaként és a graduális alap- és mesterképzési területeken elért eredményekre alapozva - posztgraduális képzési és továbbképzési tevékenységet is folytat pedagógiai és pszichológiai/ergonómiai vonatkozásában. Az APPI kiemelt figyelmet fordít az információs technológiák oktatási célú alkalmazására, az Internet alapú oktatás (e-learning) feltételeinek bővítésére és bevezetésének erősítésére, a projekt alapú képzési formák alkalmazásának szélesítésére, valamint a készségfejlesztő oktatási módszerek (tréningek) alkalmazásának növelésre. Az APPI meghatározó szerepet játszik a pedagógiai innováció területén. Az Intézet betölti egyrészt az egyetem e-learning központjának a szerepét, az e-learninggel támogatott oktatás kereteit biztosítja az oktatók és hallgatók számára.

 

Az intézet törekszik továbbá tapasztalatait megossza egyrészt a BME más tanszékeivel, és ezáltal ösztönözze a korszerű oktatási módszereknek és technológiáknak a karon és az egyetemen belüli növekvő térhódítását, másrészt küldetésének tekinti azt, hogy a hazai közép- és felsőfokú oktatás egészében is módszertanilag megalapozott módon terjessze az információs technológiákon alapuló oktatási kultúrát.

 

Dr. Benedek András
(alapító intézetigazgató, 2005 és 2009 között)

Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet (APPI) Szervezeti és működési szabályzata