Kutatás PDF Nyomtatás E-mail
2009. március 09. hétfő, 13:53

 

Az intézet feladatai a kutatás terén

A társadalmi és műszaki haladás elősegítése érdekében tervszerű tudományos kutató-fejlesztő munka végzése a neveléstudományi, pszichológiai és ergonómiai alapkutatások és az interdiszciplináris alkalmazott kutatások terén; a műszaki és a gazdasági pedagógia tartalmához, az elméleti és gyakorlat igényeihez és a nemzetközi kutatási trendekhez egyaránt igazodó kutató-fejlesztő munka elsősorban az alábbi témakörökben:

alapkutatások

 • oktatáselméleti kutatások;
 • neveléstörténeti kutatások;
 • oktatás-módszertani kutatások;
 • információ-, és oktatástechnológiai kutatások;
 • távoktatási kutatások

alkalmazott kutatások

 • a műszaki és a gazdasági pedagógusképzés tartalmi és módszertani fejlesztése;
 • az iskolarendszerű és iskolán kívüli szakképzés, valamint a felnőttképzés tartalmi, oktatás-módszertani és oktatástechnológiai fejlesztését szolgáló kutatások;
 • a felnőttek szakképzésének fejlesztését szolgáló kutatások;
 • az informatikai technológiák pedagógus-, és szakképzésbeli alkalmazásával, azok fejlesztésével összefüggő kutatások;
 • iskolavezetés-elméleti és módszertani kutatások;
 • iskolairányítási kutatások és iskolairányítási modellkísérletek;
 • szakmai kompetencia-modellek kidolgozása;
 • az alkalmazott pszichológia (különösen a munka- és szervezetpszichológia, a készségfejlesztés, valamint a tanácsadás) területén;
 • az ergonómia (különösen a termék- és szoftver-ergonómia) területén;
 • a biztonságtudomány (különösen termék- és munkabiztonság) területén;
 • az információs technológiák alkalmazásának humán-, szervezeti-, és társadalmi vonatkozásai területén

 

részvétel az egyetemi (főiskolai) oktatás fejlesztésére irányuló kutatásokban, különösen a mérnökképzés, a műszaki pedagógusképzés, termékmenedzsment, munka- és szervezetpszichológiai problémáinak vizsgálatában;
a hallgatóknak az intézeti kutatómunkában történő bevonásával gazdagítani az egyetemen folyó tudományos diákköri tevékenységet;
 az 1997-2003 között működő Szakképzés-pedagógiai doktori PhD programjának előzményeire építve, a BME és az ELTE között létrejött Együttműködési keret megállapodás alapján, az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola és a Pszichológiai Doktori Iskola keretében az APPI minősített oktatói részt vesznek a doktori képzésben, témavezetésben, kutatásban, hozzájárulva a tudományos munkaerő utánpótlás szervezett képzéséhez.