Szabóné Dr. Berki Éva, önéletrajz PDF Nyomtatás E-mail
2009. március 25. szerda, 08:08

Végzettség


 • Okleveles közgazdász-tanár számvitel-statisztika szakon, MKKE, 1976. (Ád-22/1975-76)
 • Pedagógiai szakos előadó, ELTE TTK, kiegészítő pedagógia szak, nevelésszociológia specializáció 1983. (1223/1983.)

Munkahelyek beosztással


 • 2008. májusától: BME Műszaki Pedagógia tanszék tudományos segédmunkatársa¸ BCE (jogelődje: BKE) Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet részfoglalkozású egyetemi docense
 • 2006. március - 2008. április: Tomori Pál Főiskola(TPF) főiskola docense, egyidejűleg a BKE (jogelőd:MKKE) Pedagógia tanszék részfoglalkozású egyetemi docense
 • 2005. szeptember – 2006.: Humán Euritmia Bt. ügyvezető igazgatója; BKÁE Pedagógia tanszék részfoglalkozású egyetemi docense
 • 1997. szeptember - 2005. augusztus: MOL Rt., majd MOL Csoport Képzés-fejlesztési szakértője, majd 1998-tól Képzés-fejlesztési igazgatója; BKÁE Pedagógia tanszék részfoglalkozású egyetemi docense
 • 1976. szeptember - 1997. augusztus BKE Pedagógia Tanszék főállású egyetemi oktatója (gyakornok-1976., tanársegéd -1977., adjunktus-1978., docens- 1994.)

Tudományos fokozatok


 • Pedagógiai egyetemi doktor, 1977.
 • PhD abszolutórium, tudományszak: Neveléstudomány, Szakoktatás és Pedagógia, BME TTTK, 1998.  

Oktatói pálya

 • Oktatási területek - nappali közgazdászképzés, nappali és kiegészítő közgazdász tanárképzés, közgazdásztanár továbbképzés MKKE/BKE/BCE és nappali, levelező közgazdászképzés TPF; levelező műszaki pedagógusképzés, nappali közgazdász tanári mellék szakirány, felnőttoktatási szakértőképzés BME;
 • Oktatott tantárgyak - személyiségelmélet, neveléselmélet, didaktika, neveléstörténet, nevelésszociológia, európai és hazai szakképzéstörténet, európai szakképzési és felnőttképzési rendszerek, számítógéppel támogatott oktatás, munka világa és a munkaerő-piaci képzés, hatékony módszerek az oktatásban, képzés és önképzés, oktatáselmélet, szakképzés és munkaerőpiac, felnőttképzési akkreditáció

Tudományos pálya


 • Kutatási területek - a motiváció szerepe a személyiség fejlesztésében; a pedagógus szerep, pedagógus hivatás, nevelési stílusok; ellenőrzés, értékelés, tanulói teljesítménymérés; pedagógusképzés,szakmai tanárképzés; neveléselméletek a pedagógiai irodalomban; felnőttnevelés-felnőttoktatás; kereskedelmi és közgazdasági tanárképzés története; tanári képesítések rendszere; szakképzés és gazdaság; európai szakképzési rendszerek; gazdaság és szakképzés; gazdaság és felsőoktatás; kompetencia alapú fejlesztés igénye; szakképesítések rendszere; európai képesítési rendszerek, szakképesítések validálása; képzés; a független szakmai vizsgaközpontok európai gyakorlata és hazai létrehozásának lehetőségei.
 

Szakmai – közéleti tevékenység

 

 • Részvétel a BKE képzéskorszerűsítési szakbizottságában (1986 – 1988) való részvétel; az Általános Társadalomtudományi Kar tanácsának tagja, a Tanárképző Bizottság titkára (1989 - 1992).
 • A Tanárképzők Szövetsége Pedagógiai szakosztályának alapító tagja és a Szakképzési Társaság alapító tagja (1989 - ).
 • A Magyar Gazdasági Kamara szakképzési tanácsadója (1989-1993).
 • Az “Emberi Erőforrások Fejlesztése”, az “Ifjúsági szakképzés fejlesztése” c. világbanki program keretében a közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolák számára elkészült szakmai tantervek és tankönyvek lektora (1993).
 • A Munkaügyi Minisztérium által készített szakképzési koncepció kidolgozásában külső szakértő (1994).
 • A Magyar Munkaadói Szövetség szakképzési tanácsadója (1994-1998).
 • A NAT és az OKJ előírásai szerint a közgazdasági és a kereskedelmi szakközépiskolák számára elkészült minta-tantervek szakmai lektora (1994).
 • A MOL Rt. külső szakértője szakképzési és vezetésfejlesztési  témákban (1994 – 1997).
 • A Magyar Akkreditációs Bizottság által felkért külső szakértő (1997).
 • Az OM Vezetőképzésért Alapítvány kuratóriumi tagja (1998 - ).
 • Közel 10 év multinacionális cégnél töltött HR felső vezetői tapasztalat a HR rendszerek kialakításában és fejlesztésében való aktív vezetői részvétel, projekt-team munka irányítása, képzési beszállítók versenyeztetése, a képzési igényfelmérés, képzéstervezés és képzés-nyilvántartási rendszer létrehozására szóló koncepcionális javaslatok kidolgozása, majd a javaslatok alapján a rendszerek létrehozása és működtetése, hatékonyságmérése. A MOL Rt. képviseletében külső szakértő (1994-1995.) a BME PREMISSZA PROJEKT-ben (téma:  a nyitott szakképzés minőségbiztosítása) és a GVK TEMPUS-SYNCRON programjában (téma: gazdaság és felsőoktatás); a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) által létrehozott Oktatás Kutatásfejlesztési Szakbizottság keretében működő Felsőoktatási Bizottság alelnöke (kiemelt szakmai téma: a gazdaság és oktatás, felsőoktatás kapcsolatrendszerének megújítása 1994 - 2007)
 • A Felnőttképzési Akkreditációs Testület (FAT) tagja (2002-2004), az Országos Felnőttképzési Tanács tagja (OFKT - Munkaadói Oldalának képviselője 2005-2007).
 • Részvétel a hazai felnőttképzés program- és intézményakkreditációs rendszerének kidolgozásában és a működés monitorozásában (2002 - ).
 • Részvétel az OMAI által koordinált „A felsőoktatási és munkáltatói oldal együttműködése a mesterszintű képzési és kimeneti követelmények kidolgozásában” c. projektben (2006).
 • Személyügyi és felnőttképzési szakértő Munkaügyi Szakértők Országos Névjegyzéke 486/2005. (2005 - ).
 • Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács hivatalos szakértője (2007 - ).