Felmérés az online nyílt kitűzők és digitálisan hitelesített tanúsítványok alkalmazásával kapcsolatos készségekről


Az oktatás digitalizálásának folyamatában a közelmúlt fejleményei között tartjuk számon az oktatás gazdatítását a szabadon hozzáférhető nyílt oktatási tartalmakkal (OER) és a nyílt oktatási gyakorlatokkal (OEP), valamint a nyílt forráskódú (Open source), virtuális tanulási környezetek (pl. Moodle és Ilias) online tanfolyami számának gyors növekedését. A Covid19 járvány jelentősen felerősítette ezeket a folyamatokat mind a keresleti igény, mind pedig a kínálat szempontjából.

A válság egyértelműen megmutatta, hogy az online oktatás tartalmi és módszertani része sokkal gyorsabban és hatékonyabban képes alkalmazkodni a helyzethez, mint a merev papír alapú oktatási adminisztráció, amely ezeknek az online formában megszerzett ismereteknek az igazolásában jelentős elmaradással küzd, az oktatás valamennyi szintjén. Ezért az elmúlt hónapok tapasztalatainak fényében a következő lépés a digitális tanúsítási és hitelesítési technikák, szabványok és rendszerek fejlesztése.

Ennek keretében a DISCO VET projekt célja, hogy egy általánosan elfogadott terminológiát teremtsen a tanúsítványok, mikro-tanúsítványok, digitális kitűzők, Uniós és nemzeti szabályozások világában, a következő két konkrét eredmény elérése érdekében:

  • az európai szakképzési tér online tanúsítványait figyelembe vevő (EDCI) Megjelenítő Platform, amely minden érdekelt számára (tanúsítványt szerzők, kibocsátók és érvényesítők számára) szolgáltatást nyújt; - kibocsájt, gyűjt, tárol, igazol;
  • 30 órás tanfolyam a digitális tanúsítványok és kitűzők létrehozásáról és alkalmazásáról, a platform hasznáról és használatáról.

Néhány szó a digitális kitűzőkről: A digitális vagy nyílt kitűző az angol digital vagy open badge kifejezés magyar fordítása és valóban, nem igazán elterjedt, mivel maga az eljárás sem széles körben elterjedt hazánkban.

Ezek olyan, online formában kezelhető (különböző gyűjtő platformokon) igazolások, amelyek egy készség elsajátítását vagy tanfolyam elvégzését igazolják. Maga a kitűző egy kép, amely mögött azonban rengeteg adat van: a kibocsátóról, a badge által jelölt készség vagy tudás mibenlétéről és az elvégzés igazolásáról és érvényességéről. Formálisan így írható le: A digitális kitűző entitáshoz kötött, igazolható tanúsítvány, amely egy hordozható kép fájl jelenít/testesít meg, plusz meta-adatokkal van felvértezve. A hozzárendelt meta-adatok pontosan, szakszerűen, visszakereshetően és biztonságosan (hamisítástól védve) írják le az elért eredményeket. Mint minden tanúsítványnál, a következő adatokat kell tartalmazza egy digitális kitűző is:

  • Ki a kiállítója a kitűzőnek, ki adományozza azt,
  • Ki kapta meg ezt az adott kitűzőt, ki a címzettje,
  • Mit is kapott meg pontosan, elnevezése röviden, leírása bővebben.
  • Milyen feltételek teljesülése esetén jár egy ilyen kitűző,
  • Egyedi azonosítóval kell rendelkezzen minden egyes kiállított és elnyert kitűző,
  • Kiálltás dátuma és érvényességi ideje,
  • Ellenőrizhetőség módja,
  • Egyéb hitelességet biztosító jelek, jelölések.

Ezek a kitűzők - a cserkészeknél is használatos kitűzők mintájára - azokat a készségeket hivatottak igazolni egységes és könnyen hozzáférhető módon, amelyeket a kiméretüknél fogva nem tud a formális oktatás kezelni, illetve így a munkavállaló pl. igazolhatja azokat a szakmai továbbképzéseket, tréningeket és az azokon megszerzett tudást, melyeket esetleg egy előző munkahelyen szerzett.

 

A kérdőív kitöltése kevesebb, mint 10 percet vesz igénybe. Előre is köszönjük a részvételét!
19 kérdés van ebben a kérdőívben