Válság - faktor


Kedves Válaszolónk!

Az ELTE-PPK Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoportjával együttműködésben a magyarországi kis- és középvállalkozásokat vizsgáljuk, a Válság- faktor kutatási projekt keretében. Legfőképp az érdekel minket, hogy milyen hatással volt/ van a válság a KKV-kra, és milyen választ adott az Ön vállalkozása erre a nehéz piaci helyzetre. 

Mivel tudjuk, hogy az Ön ideje is drága, egy rövid, legfeljebb 30 percet igénybe vevő kérdőívet készítettünk.

A KKV-k valós körülményeit figyelembe véve készítette el vállakozási és kutatói tapasztalattal egyaránt rendelkező munkacsoportunk a kérőívet, ezért néhány helyen az egyezményes ;)  jelet láthatja, tudván, hogy kényes kérdésről van szó. A hivatalos adatszolgáltatások kényszereitől eltérően ugyanis bennünket az érdekel, hogy Ön valójában mit tapasztal a vállalkozásával és a válsággal kapcsolatban.

Kérjük, hogy az alábbi kérdőívet figyelmesen olvassa el, és minden kérdésre válaszoljon. Egyes kérdéseknél esetleg több választ is megjelölhet, illetve egyéb észrevételeit is beírhatja. A kitöltéssel jelentősen segíti a V(álság)-faktor projekt életrehívását.

A projekt keretében a kérdőívek beérkezése után feldolgozzuk az információkat és egy zártkörű konferenciát tartunk, melyen nagy örömmel vennénk, ha Ön is részt venne! A kérdőív végén található EQ teszt kitöltése opcionális, ezzel a játékos teszttel is szeretnénk megköszönni közreműködését –  az eredményeit elküldjük Önnek!


110 kérdés van ebben a kérdőívben